Khóa SAT ở Summit vô cùng bổ ích, em đã được cho luyện rất nhiều đề. Thầy giáo của em cũng rất kiên trì giải đáp từng lỗi sai một cho em, và có những lời khuyên về đi thi nói chung. Cô giáo em thì rất hài hước, nên đi học em cảm thấy rất vui. Bạn bè cũng vô cùng giúp đỡ em. Trước đây em hay yếu reading nhưng nhờ đọc nhiều dưới áp lực thời gian và lời khuyên của thầy cô em đã tiến bộ hơn rất nhiều. Em rất cảm ơn hai thầy cô và rất biết ơn trung tâm. Ngoài đề các bài tập còn có vô cùng nhiều thứ bổ trợ khác cho từng phần kỹ năng, từ mới. Bọn em được hướng dẫn cách suy nghĩ, để đọc một dạng bài và từ đấy phải làm được nhiều bài khác. Đối với em đi học chưa bao giờ là một áp lực mà là một niềm vui to lớn. Em cũng xin thêm nhiều đề Toán để làm và có được điểm cao hơn rất nhiều. Để đạt được điểm số ấy là công của thầy và cô vô cùng to lớn! Em xin cảm ơn thầy cô và trung tâm Summit nhiều!

You are watching: Trần Quỳnh Nguyên. Info created by GBee English Center selection and synthesis along with other related topics.