Bùi Tiến Dũng

Bé nhà mình đã bắt đầu thích nói chuyện tiếng Anh từ lúc bắt đầu học và đặt biệt hơn  là bé đã thích học hỏi, khám phá làm các sản phẩm từ tay khi học chương trình STEAM ở trung tâm