Phạm Thị Khôi

Khi đến học tại trung tâm con tôi được học rất nhiều chủ đề về môi trường, lịch sử, thể thao… Bé còn được học nhiều mẫu câu ngữ pháp, được giao tiếp với các thầy cô và bạn bè. Con rất yêu lớp của mình