Tiến Sĩ Jeffrey D. Maslanik

Tiến Sĩ Chuyên ngành Quan hệ quốc tế Đại Học Florida International, Miami Floria năm 2017.

Trong quá trình học tập, thầy đã dành thời gian làm việc và cộng tác tại các tổ chức giáo dục trên khắp Hoa Kỳ và Châu Âu.

Với đam mê và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giáo dục, thầy luôn mong muốn và hỗ trợ học sinh phát triển tiềm năng và đạt được kết quả cao hơn nữa trong quá trình học tập.

Hiện nay, thầy là Giảng viên Quan hệ quốc tế của Đại học Quốc gia Việt Nam đồng thời là Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh tại Cơ sở Việt Nam của Đại học Keuka.

Tiến Sĩ:Jeffrey D. Maslanik

Chuyên gia đào tạo giáo dục.

Degree: Ph.D in International Relations,

Florida International University

Experience: Nhiều năm kinh nghiệm trong các tổ chức giáo dục.