Th.S Trần Duy Thanh

Thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại học quốc gia TP.HCM, Trường đại học Công Nghệ Thông Tin.

Nhiều năm kinh nghiệm trong lập trình ứng dụng Di Động, Web, Robot, Nhúng từ cơ bản đến nâng cao.

Hiện đang công tác ở vị trí Trưởng Bộ môn Thương mại Điện tử, Khoa Hệ thống thông tin, Trường Đại Học Kinh tế – Luật.

 

Th.S Trần Duy Thanh

Chuyên gia lập trình về Trí tuệ Nhân tạo

Experience: 20 năm kinh nghiệm lập trình

Gần 10 năm nghiên cứu lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo.

Phone: 0987.773.061

Email: thanhtd@gbee.edu.vn