Tiến Sỹ Lê Hoành Sử
Tiến Sỹ Lê Hoành Sử
Chuyên gia Robotics & S.T.E.A.M
  • Degree: Phd degree in Pukyong National University, Korea
  • Experience: 20 years
  • Phone: +84 909 511 660
  • E-mail: sulh@gbee.edu.vn

Tiến Sỹ Lê Hoành Sử

Pukyong National University, Korea

Nhận học bổng toàn phần của chương trình tiến sĩ do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ năm 2013. Giảng viên Computer tại Học viện máy tính Seojin, Hàn Quốc năm 2013-2016. Tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống thông quản lý tại Đại học Quốc Gia Pukyong, Hàn Quốc năm 2016.

My Classes