Tiến Sĩ Jeffrey D. Maslanik
Tiến Sĩ Jeffrey D. Maslanik
chuyên gia đào tạo

 
Tiến Sĩ Jeffrey D. Maslanik
Tiến Sĩ Chuyên ngành Quan hệ quốc tế Đại Học…

Cô giáo ưu tú Huỳnh Thị Tố Anh
Cô giáo ưu tú Huỳnh Thị Tố Anh
Giám khảo kỳ thi Cambrige tại Việt Nam

Nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy các chứng chỉ quốc tế Cambridge dành cho trẻ…

Thạc Sĩ Trần Duy Thanh
Thạc Sĩ Trần Duy Thanh
Chuyên gia lập trình về Trí tuệ Nhân tạo

Th.S Trần Duy Thanh
Thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại học quốc gia TP.HCM, Trường…

Tiến Sỹ Lê Hoành Sử
Tiến Sỹ Lê Hoành Sử
Chuyên gia Robotics & S.T.E.A.M

Nhận học bổng toàn phần của chương trình tiến sĩ do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ…