ANH VĂN TRONG NỀN CÔNG NGHIỆP 4.0

Nắm  bắt được xu thế thị trường hiện tại, với sự lên ngôi của nền công nghêp cong nghệ 4.0 thì tất  cả các ngành nghề đều xoay chiều theo nắm bắt xu thế để tạo được chỗ đứng riêng cho mình. Nền công nghiệp công nghệ  4.0, cơ hội làm giàu cho tất các [...]

CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 là gì? Cách mạng Công nghiệp 4.0″ đang diễn ra tại nhiều nước phát triển. Nó mang đến cho nhân loại cơ hội để thay đổi bộ mặt các nền kinh tế, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường Định nghĩa về Cách mạng Công nghiệp 4.0 Theo […]

STEAM – PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VƯỢT TRỘI NHÌN RA THẾ GIỚI

STEAM – PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VƯỢT TRỘI NHÌN RA THẾ GIỚI STEAM là phương pháp học tập chủ yếu dựa trên thực hành và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, do đó, trẻ được tiếp cận phương pháp giáo dục này có những ưu thế nổi bật như: kiến thức khoa học, kỹ […]