Tiến Sĩ Jeffrey D. Maslanik
Tiến Sĩ Jeffrey D. Maslanik
chuyên gia đào tạo
Cô giáo ưu tú Huỳnh Thị Tố Anh
Cô giáo ưu tú Huỳnh Thị Tố Anh
Giám khảo kỳ thi Cambrige tại Việt Nam
Thạc Sĩ Trần Duy Thanh
Thạc Sĩ Trần Duy Thanh
Chuyên gia lập trình về Trí tuệ Nhân tạo
Tiến Sỹ Lê Hoành Sử
Tiến Sỹ Lê Hoành Sử
Chuyên gia Robotics & S.T.E.A.M
Mở cửa sổ Chat
1
Close chat
Xin chào ! Nếu bạn cần bất kỳ thông tin gì, hãy cho chúng tôi biết để hỗ trợ ngay nhé.

Bắt đầu