Thông tin chung về Flyers:

Flyers hayA2 Flyers là phần thứ ba trong bộ ba các bài kiểm tra của chương trình ‘Cambridge English: Young Learners’ (YLE) dành cho trẻ em. Các bài kiểm tra ‘Cambridge English: Young Learners’ giới thiệu đến các em những bài nói và viết tiếng Anh hàng ngày và là một cách tuyệt vời để các em tự tin và cải thiện khả năng tiếng Anh của mình.

 Bài thi: dựa trên các chủ đề và tình huống quen thuộc phát triển các kỹ năng cần thiết giúp trẻ giao tiếp bằng tiếng Anh.

Flyers là một kỳ thi đánh giá năng lực và cơ bản thể hiện được con bạn có thể đạt được mức độ sử dụng tiếng Anh như thế nào. Khi con bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi này có nghĩa rằng con bạn có những khả năng ngôn ngữ sau:

o          Hiểu những bài viết tiếng Anh đơn giản.

o          Giao tiếp trong những tình huống quen thuộc.

o          Hiểu và sử dụng các cụm từ, các lối diễn đạt cơ bản.

o.         Tương tác với những người nói tiếng Anh khi họ nói chậm và rõ ràng.

Cấu trúc bài thi

Phần Nghe: gồm 5 phần với 25 phút:

Phần 1: NGHE – Nhận biết người có trong hình được nói tới: Vẽ đường thẳng nối từ những người trong hình với tên phù hợp bên ngoài tấm hình. (01 bức hình với 05 yêu cầu kẻ line nối).

Phần 2: NGHE – Ghi lại vài thông tin chi tiết từ một hội thoại: Viết chữ và số để trả lời câu hỏi về địa điểm, chuyến đi, bữa tiệc, v.v. (01 đoạn hội thoại với 5 chi tiết cần điền).

Phần 3: NGHE – Ghép từng người được nói tới với hình ảnh/đối tượng tương ứng: Điền chữ cái vào ô để ghép người hoặc vật của một bộ hình với hình ảnh của người hoặc vật trong một bộ khác.( 05 cặp đối tượng cần ghép).

Phần 4: NGHE – Với mỗi mẩu hội thoại ngắn, chọn một hình ảnh/thông tin chính xác: Chọn hình ảnh chính xác với thông tin.( 05 câu hỏi với 05 mẩu hội thoại).

Phần 5: NGHE – Tô màu, viết vào tranh theo chỉ dẫn: Tô màu một phần của tấm hình và viết – Chọn các phần đúng của hình và nghe hiểu các hướng dẫn về tô màu và viết.( 01 bức tranh với 05 chỗ cần tô màu hoặc viết).

Phần Đọc và Viết: Gồm 7 phần với 40 phút

Phần 1: TỪ VỰNG – Ghép từ với mô tả nghĩa:  Sao chép từ để ghép từ với câu mô tả. (10 câu)

Phần 2: HOÀN THÀNH HỘI THOẠI – Sắp xếp các câu thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh: Chọn đúng các phần còn thiếu của một đoạn hội thoại.( 01 đoạn hội thoại với 05 câu trống cần chọn).

Phần 3: HOÀN THÀNH ĐOẠN VĂN – Chọn một từ trong word bank chung để điền vào chỗ trống: Chọn từ đúng để điền vào khoảng trống trong một câu chuyện và chọn tiêu đề cho câu chuyện.( 01 câu chuyện với 05 chỗ trống + 01 câu hỏi chọn tiêu đề).

Phần 4: HOÀN THÀNH ĐOẠN VĂN – Chọn một trong số vài lựa chọn của mỗi chỗ trống: Chọn từ đúng để điền vào khoảng trống trong một đoạn ngắn.( 01 đoạn văn với 10 chỗ trống).

Phần 5: ĐỌC – Đọc văn bản và hoàn thành các câu nói về một số chi tiết trong bài: Đọc một câu chuyện rồi viết 1-4 từ (tìm từ trong câu chuyện) để hoàn thành từng câu nói về một thông tin trong đó.( 01 câu chuyện với 07 câu chi tiết cần hoàn thành).

Phần 6: HOÀN THÀNH ĐOẠN VĂN – Tự viết từ điền vào chỗ trống: Một đoạn nhật ký hay một đoạn tin nhắn có 05 chỗ trống, với mỗi chỗ trống cần tự nghĩ 01 từ phù hợp để điền vào.( 01 đoạn văn với 05 chỗ trống cần điền).

Phần 7: Viết một câu chuyện ngắn (dài từ 20 từ trở lên) dựa trên 3 tấm hình được cho. (1 câu)

Phần thi NÓI: gồm 4 phần với 7-9 phút

Phần 1: Tìm điểm khác nhau giữa 2 tấm hình (vật, màu sắc, số đếm, vị trí, v.v.); Nói điểm khác biệt.

Phần 2: Yêu cầu và đưa ra thông tin về 2 tình huống tương tự. (hỏi và trả lời câu hỏi)

Phần 3: Nói về các bức ảnh kể về một câu chuyện. (Nói các câu ngắn).

Phần 4: Trả lời các câu hỏi về bản thân. (Trả lời ngắn).

Lịch thi Flyers 2020

Lịch thi chứng chỉ Flyers

Hiện tại GBee có hỗ trợ phụ huynh và học viên đăng ký thi các chứng chỉ Cambridge nhằm tạo động lực thúc đẩy mục tiêu về khả năng ngoại ngữ của mình. Nhanh tay liên hệ với GBee qua số điện thoại

Hotline: 0969.544.188