Founding
Founding

Bắt đầu hình thành tư duy ngôn ngữ, rèn luyện cho…

Độ Tuổi 4-6 y/o
Class size 10
VNĐ
Shaping
Shaping

Học viên định hình được mình muốn gì và thích…

Độ Tuổi 6-10 y/o
Class size 15
Sharpening
Sharpening

Trau chuốt hành trang tương lai bằng những đường…

Độ Tuổi 10-12 y/o
Class size
Coloring
Coloring

Thực hiện hóa ước mơ bằng màu sắc của mình

Độ Tuổi 8-10 y/o
Class size
Lighting
Lighting

Tự tin thể hiện và truyền tải ý tưởng của mình,…

Độ Tuổi 12-18 y/o
Class size
Steam
Steam

Sed in lacus ut enim adipiscing aliquet. Nulla venenatis. In…

Độ Tuổi 4-6 y/o
Class size 8
$20 p/h

Ý kiến phụ huynh

Mở cửa sổ Chat
1
Close chat
Xin chào ! Nếu bạn cần bất kỳ thông tin gì, hãy cho chúng tôi biết để hỗ trợ ngay nhé.

Bắt đầu