Tưng bừng khai trương

Bạn có biết “TOÀ NHÀ” đầu tiên của “THÀNH PHỐ THÔNG MINH” GBEE đã chính thức được…